THÍ SINH : Trần Thị Thu Hiền

Năm sinh : 1999

Quê quán : Quảng Ninh

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 165 - 49.1

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81-60.8-88.5

SỐ BÁO DANH : 039

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 44

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian