about

Kết quả

Sau 2 tuần bình chọn đầy cam go, 2 thí sinh Miss và Mr được yêu thích nhất chính thức được xướng tên:

Miss Lê Hương Giang - SBD 201

Mr Lưu Văn Cường - SBD 107

Xin chúc mừng 2 gương mặt tiêu biểu đã nhận được số phiếu bình chọn áp đảo qua cổng bình chọn trực tuyến BVote, lần lượt là 2510 phiếu bầu và 3906 phiếu bầu.

Với chiến thắng này, Miss Hương Giang và Mr Văn Cường chính thức nhận “tấm vé vàng” tiến thẳng vào Vòng Chung kết (24/4 - 11/5), lọt top 24 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Đại sứ VNU 2019.

Hãy cùng theo dõi và bình chọn cho 24 gương mặt vòng Chung kết, tìm ra chủ nhân của giải thưởng “Đại sứ truyền thông” qua Vòng 2 bình chọn tại cổng bình chọn BVote của chúng tôi!

Hoạt động gần đây

mã bình chọn người bình chọn ứng cử viên thời gian
nha khoa smile one
lap trinh ung dung blockchain

danh sách thí sinh

Vũ Trọng Lâm Trường
008 - Vũ Trọng Lâm Trường

SBD: 008

Lượt bình chọn : 12

chi tiết
Phạm Thanh Nguyên
018 - Phạm Thanh Nguyên

SBD: 018

Lượt bình chọn : 1529

chi tiết
Vũ Quý Lâm
022 - Vũ Quý Lâm

SBD: 022

Lượt bình chọn : 211

chi tiết
Trần Thị Thu Hiền
039 - Trần Thị Thu Hiền

SBD: 039

Lượt bình chọn : 44

chi tiết
Lê Xuân Mạnh
042 - Lê Xuân Mạnh

SBD: 042

Lượt bình chọn : 8

chi tiết
Vi Thị Ngọc Khánh
068 - Vi Thị Ngọc Khánh

SBD: 068

Lượt bình chọn : 44

chi tiết
Hoàng Đình Tùng
069 - Hoàng Đình Tùng

SBD: 069

Lượt bình chọn : 770

chi tiết
Nguyễn Gia Linh
075 - Nguyễn Gia Linh

SBD: 075

Lượt bình chọn : 7

chi tiết
Lâm Thu Uyên
082 - Lâm Thu Uyên

SBD: 082

Lượt bình chọn : 8

chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
101 - Nguyễn Khánh Linh

SBD: 101

Lượt bình chọn : 11

chi tiết
Lưu Văn Cường
107 - Lưu Văn Cường

SBD: 107

Lượt bình chọn : 5007

chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
126 - Nguyễn Phương Thảo

SBD: 126

Lượt bình chọn : 5590

chi tiết
Lê Thị Ngọc Ánh
148 - Lê Thị Ngọc Ánh

SBD: 148

Lượt bình chọn : 2

chi tiết
Nguyễn Thị Thùy Dung
152 - Nguyễn Thị Thùy Dung

SBD: 152

Lượt bình chọn : 258

chi tiết
Dương Cao Thái Sơn
166 - Dương Cao Thái Sơn

SBD: 166

Lượt bình chọn : 3

chi tiết
Trịnh Hoàng Yến
173 - Trịnh Hoàng Yến

SBD: 173

Lượt bình chọn : 0

chi tiết
Triệu Đức Hải
178 - Triệu Đức Hải

SBD: 178

Lượt bình chọn : 8

chi tiết
Nguyễn Trung Kiên
185 - Nguyễn Trung Kiên

SBD: 185

Lượt bình chọn : 705

chi tiết
Nguyễn Mai Trang
198 - Nguyễn Mai Trang

SBD: 198

Lượt bình chọn : 2

chi tiết
Lê Hương Giang
201 - Lê Hương Giang

SBD: 201

Lượt bình chọn : 4192

chi tiết
Trương Thị Huyền Trang
202 - Trương Thị Huyền Trang

SBD: 202

Lượt bình chọn : 9

chi tiết
Nguyễn Ngọc Dũng
215 - Nguyễn Ngọc Dũng

SBD: 215

Lượt bình chọn : 2

chi tiết
Ngô Việt Trường
342 - Ngô Việt Trường

SBD: 342

Lượt bình chọn : 100

chi tiết
Nguyễn Tiến Duy
399 - Nguyễn Tiến Duy

SBD: 399

Lượt bình chọn : 1044

chi tiết

Trần Thị Thu Hiền

039 - Trần Thị Thu Hiền

SBD: 039

Lượt bình chọn : 44

chi tiết

Vi Thị Ngọc Khánh

068 - Vi Thị Ngọc Khánh

SBD: 068

Lượt bình chọn : 44

chi tiết

Nguyễn Gia Linh

075 - Nguyễn Gia Linh

SBD: 075

Lượt bình chọn : 7

chi tiết

Lâm Thu Uyên

082 - Lâm Thu Uyên

SBD: 082

Lượt bình chọn : 8

chi tiết

Nguyễn Khánh Linh

101 - Nguyễn Khánh Linh

SBD: 101

Lượt bình chọn : 11

chi tiết

Nguyễn Phương Thảo

126 - Nguyễn Phương Thảo

SBD: 126

Lượt bình chọn : 5590

chi tiết

Lê Thị Ngọc Ánh

148 - Lê Thị Ngọc Ánh

SBD: 148

Lượt bình chọn : 2

chi tiết

Nguyễn Thị Thùy Dung

152 - Nguyễn Thị Thùy Dung

SBD: 152

Lượt bình chọn : 258

chi tiết

Trịnh Hoàng Yến

173 - Trịnh Hoàng Yến

SBD: 173

Lượt bình chọn : 0

chi tiết

Nguyễn Mai Trang

198 - Nguyễn Mai Trang

SBD: 198

Lượt bình chọn : 2

chi tiết

Lê Hương Giang

201 - Lê Hương Giang

SBD: 201

Lượt bình chọn : 4192

chi tiết

Trương Thị Huyền Trang

202 - Trương Thị Huyền Trang

SBD: 202

Lượt bình chọn : 9

chi tiết

Vũ Trọng Lâm Trường

008 - Vũ Trọng Lâm Trường

SBD: 008

Lượt bình chọn : 12

chi tiết

Phạm Thanh Nguyên

018 - Phạm Thanh Nguyên

SBD: 018

Lượt bình chọn : 1529

chi tiết

Vũ Quý Lâm

022 - Vũ Quý Lâm

SBD: 022

Lượt bình chọn : 211

chi tiết

Lê Xuân Mạnh

042 - Lê Xuân Mạnh

SBD: 042

Lượt bình chọn : 8

chi tiết

Hoàng Đình Tùng

069 - Hoàng Đình Tùng

SBD: 069

Lượt bình chọn : 770

chi tiết

Lưu Văn Cường

107 - Lưu Văn Cường

SBD: 107

Lượt bình chọn : 5007

chi tiết

Dương Cao Thái Sơn

166 - Dương Cao Thái Sơn

SBD: 166

Lượt bình chọn : 3

chi tiết

Triệu Đức Hải

178 - Triệu Đức Hải

SBD: 178

Lượt bình chọn : 8

chi tiết

Nguyễn Trung Kiên

185 - Nguyễn Trung Kiên

SBD: 185

Lượt bình chọn : 705

chi tiết

Nguyễn Ngọc Dũng

215 - Nguyễn Ngọc Dũng

SBD: 215

Lượt bình chọn : 2

chi tiết

Ngô Việt Trường

342 - Ngô Việt Trường

SBD: 342

Lượt bình chọn : 100

chi tiết

Nguyễn Tiến Duy

399 - Nguyễn Tiến Duy

SBD: 399

Lượt bình chọn : 1044

chi tiết

Nhà tài trợ: