THÍ SINH : Vi Thị Ngọc Khánh

Năm sinh : 1998

Quê quán : Thanh Hóa

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 160.5 - 49

SỐ ĐO 3 VÒNG : 83-65-90

SỐ BÁO DANH : 068

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 44

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian