THÍ SINH : Nguyễn Gia Linh

Năm sinh : 1998

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 160 - 48.9

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81-62.5-89

SỐ BÁO DANH : 075

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 7

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian