THÍ SINH : Lâm Thu Uyên

Năm sinh : 1998

Quê quán : Nam Định

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 160 - 47.2

SỐ ĐO 3 VÒNG : 85-66.5-85

SỐ BÁO DANH : 082

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 8

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian