THÍ SINH : Nguyễn Khánh Linh

Năm sinh : 2000

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 166 - 58

SỐ ĐO 3 VÒNG : 80-65-92

SỐ BÁO DANH : 101

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 11

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian