THÍ SINH : Nguyễn Phương Thảo

Năm sinh : 1999

Quê quán : Hà Nam

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 160 - 54.3

SỐ ĐO 3 VÒNG : 85-64-94.5

SỐ BÁO DANH : 126

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 5590

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian