THÍ SINH : Lê Thị Ngọc Ánh

Năm sinh : 2000

Quê quán : Nghệ An

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 171 - 60.1

SỐ ĐO 3 VÒNG : 78-64-95

SỐ BÁO DANH : 148

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 2

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian