THÍ SINH : Nguyễn Thị Thùy Dung

Năm sinh : 1997

Quê quán : Hà Nam

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 164 - 54

SỐ ĐO 3 VÒNG : 80-65-90

SỐ BÁO DANH : 152

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 258

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian