THÍ SINH : Trịnh Hoàng Yến

Năm sinh : 2000

Quê quán : Hà Nam

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 164.5 - 53.8

SỐ ĐO 3 VÒNG : 83-65.5-88.5

SỐ BÁO DANH : 173

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 0

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian