THÍ SINH : Nguyễn Mai Trang

Năm sinh : 1998

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 167 - 51.9

SỐ ĐO 3 VÒNG : 82.5-67.5-95

SỐ BÁO DANH : 198

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 2

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian