THÍ SINH : Lê Hương Giang

Năm sinh : 1999

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Khoa Luật

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 160.5 - 49

SỐ ĐO 3 VÒNG : 80-63-90

SỐ BÁO DANH : 201

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 4192

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian