THÍ SINH : Trương Thị Huyền Trang

Năm sinh : 1999

Quê quán : Nam Định

Đơn vị học tập : Trường Đại học Giáo dục

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 160 - 46

SỐ ĐO 3 VÒNG : 75-65-85

SỐ BÁO DANH : 202

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 9

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian