THÍ SINH : Vũ Trọng Lâm Trường

Năm sinh : 1999

Quê quán : Thanh Hóa

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 181 - 69

SỐ ĐO 3 VÒNG : 87-75-96

SỐ BÁO DANH : 008

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 12

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian