THÍ SINH : Phạm Thanh Nguyên

Năm sinh : 1999

Quê quán : Nghệ An

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 170 - 61.5

SỐ ĐO 3 VÒNG : 89-68-93

SỐ BÁO DANH : 018

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 1529

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian