THÍ SINH : Vũ Quý Lâm

Năm sinh : 1999

Quê quán : Hưng Yên

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 170 - 57

SỐ ĐO 3 VÒNG : 78-66-91

SỐ BÁO DANH : 022

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 211

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian