THÍ SINH : Lê Xuân Mạnh

Năm sinh : 1998

Quê quán : Hải Dương

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 186 - 63

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81-67-91

SỐ BÁO DANH : 042

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 8

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian