THÍ SINH : Hoàng Đình Tùng

Năm sinh : 1998

Quê quán : Thanh Hóa

Đơn vị học tập : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 175 - 60

SỐ ĐO 3 VÒNG : 83-72-91

SỐ BÁO DANH : 069

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 770

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian