THÍ SINH : Lưu Văn Cường

Năm sinh : 1998

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Trường Đại học Công nghệ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 179 - 67

SỐ ĐO 3 VÒNG : 89-72-92

SỐ BÁO DANH : 107

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 5007

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian