THÍ SINH : Dương Cao Thái Sơn

Năm sinh : 2000

Quê quán : Bắc Ninh

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 171 - 55

SỐ ĐO 3 VÒNG : 80-66-90

SỐ BÁO DANH : 166

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 3

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian