THÍ SINH : Triệu Đức Hải

Năm sinh : 2000

Quê quán : Hà Giang

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 174 - 72

SỐ ĐO 3 VÒNG : 91-79-96

SỐ BÁO DANH : 178

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 8

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian