THÍ SINH : Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh : 2000

Quê quán : Hải Dương

Đơn vị học tập : Trường Đại học Ngoại ngữ

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 170 - 56

SỐ ĐO 3 VÒNG : 80-65-89

SỐ BÁO DANH : 185

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 705

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian