THÍ SINH : Nguyễn Ngọc Dũng

Năm sinh : 1999

Quê quán : Thái Nguyên

Đơn vị học tập : Khoa Luật

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 173 - 64

SỐ ĐO 3 VÒNG : 91-76-93

SỐ BÁO DANH : 215

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 2

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian