THÍ SINH : Ngô Việt Trường

Năm sinh : 2000

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Khoa Quốc tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 172 - 58

SỐ ĐO 3 VÒNG : 84-72-92

SỐ BÁO DANH : 342

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 100

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian