THÍ SINH : Nguyễn Tiến Duy

Năm sinh : 1999

Quê quán : Hà Nội

Đơn vị học tập : Khoa Y Dược

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 171 - 69

SỐ ĐO 3 VÒNG : 93-78-95

SỐ BÁO DANH : 399

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 1044

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian